PATNA SCIENCE COLLEGE , PATNA

PATNA SCIENCE COLLEGE , PATNA , BIHAR 


PRINCIPAL – DR. RADHA KANT PRASAD

ADDRESS : Ashok Rajpath Rd, Patna University Campus, Patna, Bihar 800005

CONTACT :

WEBSITE :  CLICK HERE

MAP : CLICK HERE