SP EAST , PATNA

SP EAST : (0612)2219359 , 9473400336

SDPO SADAR : (0612)2351511 – 9431800119

Police Station

Kankarbagh : (0612)2352563 – 9431822153

Patrkar Nagar : (0612)2222802 , 9431822120

Jakkanpur – (0612)2349999 – 9431822159

Ramkrishna Nagar : 9470001385

Gopalpur :(0612)2494090 , 9431822154

Gaurichak :(0612)2605778 , 9431822162

Parsa Bazar : (0612)2477875 , 9431822109

SDPO CITY : (0612)2632354 -9431800118

POLICE STATION

SULTANGANJ : (0612)2671503 – 9431822150

ALAMGANJ – (0612)2350184 – 9431822107

KHAJKELA – (0612)2641830 , 9431822148

CHOWK – (0612)2641831 , 9431822151

MALSALAMI – (0612)2616832 , 9431822152

MEHNDIGANJ – (0612)2631830 , 9431822116

BAHADUR – (0612)2606474 , 9431822142

BYPASS – 9470001387

SDPO MASAURHI , PATNA – (0612)2435707/2434257 , 9431800115

Police Stations

MASAURHI – (0612)2434233 , 9431822132

BHAGWANGANJ – (0612)2614999 – 9431822123

DHANARUA – (0612)2484155 , 9431822131

PUNPUN : (0612)2477227 , 9431822130

PIPRI- 9431822122

KADIRGANJ – 9431822103