• Fri. May 17th, 2024

Gaya Police

GAYA POLICE

SSP GAYA – 9431822973

SP CITY GAYA – 9473191722

 • KOTWALI NAGAR POLICE STATION – 9431822198
 • CIVIL LINE POLICE STATION – 9431822199
 • SC/ST POLICE STATION – 9431822200
 • GAYA MUFFASIL POLICE STATION – 9431822201
 • BINIADGANJ POLICE STATION – 9431822202
 • KHIJARSARAI POLICE STATION = 9431822203
 • WAZIRGANJ POLICE STATION – 9431822204
 • ATARI POLICE STATION – 9431822205
 • FATEHPUR POLICE STATION – 9431822206
 • CHANDAUTI POLICE STATION – 9431822207
 • BODHGAYA POLICE STATION – 9431822208
 • BELAGANJ POLICE STATION – 9431822209
 • TEKARI POLICE STATION – 9431822210
 • KONCH POLICE STATION – 9431822211
 • PARAIYA POLICE STATION – 9431822212
 • SHERGHATI POLICE STATION – 9431822213
 • BARACHATTI POLICE STATION – 9431822214
 • GURUA POLICE STATION – 9431822215
 • IMAMGANJ POLICE STATION – 9431822216
 • DUMARIA POLICE STATION – 9431822217
 • AAMAS POLICE STATION – 9431822218
 • DELHA POLICE STATION – 9431822219
 • RAMPUR V – 9431822220
 • MAGADH UNIVERSITY POLICE STATION –  9431822221
 • MAGADH MEDICAL POLICE STATION – 9431822222
 • GURARU POLICE STATION – 9431822223
 • MOHANPUR POLICE STATION – 9431822224
 • KOTHI POLICE STATION – 943182225
 • ROSHANGANJ POLICE STATION – 9431822226
 • CHERKI POLICE STATION – 9431822227
 • NIMCHAK BATHANI POLICE STATION-  9431822228
 • AANTI POLICE STATION – 9431822229
 • ALIPUR POLICE STATION – 9431822230

You missed