LAKHISARAI POLICE

LAKHISARAI – 9431822671

HALASI – 9431822672

SURYAGARHA – 9431822673

BARAHIA – 9431822674

BIRUPUR – 9431822675

KARAND – 9431822676

CHANAN – 9431822677

PIROBAZAR – 9431822678

PIARIA – 9431822679

KAJRA – 9431822680

MEDANI CHOWKI – 9431822681